Slugify Türkçe Karakter Problemlerinin Çözümü

Slugify (https://github.com/cocur/slugify) kütüphanesini varsayılan ayarları ile kullanıyorsanız ö ve ü karakterlerinin ue ve oe şeklinde dönüştüğünü görürsünüz.

Bunun sebebi ise Slugify'da ü ve ö karakterlerinin Almanca kurallarında dönüştürülecek karakterlerin bu şekilde tanımlanması.

Buna basit şekilde çözümü aşağıdaki kod örneğinde görebilirsiniz.


$slug = new Slugify();
$slug->addRules([
'ü' => 'u',
'ö' => 'o',
'Ü' => 'u',
'Ö' => 'o',
]);
echo $slug->slugify("Türkçe karakter çözümü");